Όροι & Προϋποθέσεις

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Πριν κάνετε χρήση της ιστοσελίδας διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της ypiresies4you. Με την επιλογή «Αποδέχομαι τους όρους και τις προϋποθέσεις» έχετε συμφωνήσει και αποδεχτεί τους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της ιστοσελίδας επιτρέπεται από ενηλίκους άνω των 18 ετών.

Η φόρμα προσφοράς που θα συμπληρώσετε απαιτεί υποχρεωτική συμπλήρωση των παρακάτω: ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail. Με την επιλογή της υπηρεσίας που σας ενδιαφέρει και των χαρακτηριστικών αυτής, η πρώτη επαφή μας γίνεται μέσω email όπου λαμβάνετε ενδεικτικά την προσφορά μας. Σε περίπτωση που δεν είναι λεπτομερής η αίτησή σας, δεν μπορούμε να αποστείλουμε την προσφορά, επομένως πρέπει να πραγματοποιήσουμε τηλεφωνική επικοινωνία για να εκμαιεύσουμε τα απαραίτητα στοιχεία.

Η προσφορά που θα σας αποστείλουμε είναι ενδεικτική. Οι τιμές επιβεβαιώνονται στο τελικό στάδιο της επικοινωνίας μας, οι οποίες εξαρτώνται από τα ακριβή χαρακτηριστικά των υπηρεσιών που θα αναλάβουμε.

3A. Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail) απευθείας απο εσάς, όταν επικοινωνείτε μαζί μας (π.χ. μέσω τηλεφώνου), καθώς και με την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής φόρμας της ιστοσελίδας μας.

3B. Συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για λόγους επικοινωνίας (το έννομο συμφέρον της εταιρείας να επικοινωνεί μαζί σας για ζητήματα που αφορούν αίτηματα παροχής υπηρεσίων), στατιστικής ανάλυσης (το έννομο συμφέρον της εταιρείας προς αξιολόγηση συγκεντρωτικών δεδομένων για βελτιστοποίηση επιχειρηματικών διαδικασιών, παροχής υπηρεσιών και διαχείρισης αιτημάτων), ασφάλειας, εντοπισμού και πρόληψης απάτης και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων, καθώς και για την επαλήθευσης της ταυτότητας των χρηστών και εν γένει για λόγους συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία. Για τους σκοπούς αυτούς, τα προσωπικά δεδομένα μπορεί να κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη, όπως στις αρχές εφαρμογής του νόμου, όπως επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.

3Γ. Επεξεργασία & Διαβίβαση δεδομένων:
Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων πραγματοποιείται από το προσωπικό της εταιρείας και από συνεργάτες μας, οι οποίοι άπαντες δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. Ενδεικτικά, ενδέχεται να μοιραστούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς με τρίτα μέρη, τα οποία παρέχουν υποστήριξη και υπηρεσίες (πχ υπηρεσίες οικονομικές/ λογιστικές, νομικοί σύμβουλοι, διαφημιστικές εταιρείες, πάροχοι φιλοξενίας ιστοσελίδας και βάσεων δεδομένων, πάροχοι υπηρεσιών πληροφοριών κτλ.). Εξυπακούεται ότι διαβιβάζουμε μόνο τόσα δεδομένα όσα είναι εκάστοτε απαραίτητα για τον κάθε σκοπό.

3Δ. Τα Δικαιώματά σας:
Δικαίωμα Πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε να σας επιβεβαιώσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε όσα δεδομένα σας επεξεργάζεται η εταιρεία
Δικαίωμα Διόρθωσης: Μπορείτε να ζητήσετε να διορθώσετε/ επικαιροποιήσετε τα δεδομένα σας όταν αυτά είναι ανακριβή.
Δικαίωμα Διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας εφόσον δεν χρειάζονται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.
Δικαίωμα Περιορισμού της επεξεργασίας: Μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, έως ότου επαληθεύσουμε την ακρίβειά τους.
Δικαίωμα Φορητότητας: Μπορείτε να αιτηθείτε να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, όταν η επεξεργασία διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα.
Δικαίωμα άρσης της συγκατάθεσης: Δικαιούσθε να άρετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε. Η άρση ισχύει για το μέλλον.

Η εταιρεία δύναται να καταδείξει επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων του πελάτη ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων.

3Ε. Επικοινωνία:
Για οποιαδήποτε απορία σε σχέση με την παρούσα πολιτική ή την άσκηση των δικαιωμάτων σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με τους εξής τρόπους ………………………………….

Με την επιλογή αυτή συναινείτε να λαμβάνετε ηλεκτρονικώς μελλοντικές μας προσφορές. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε προσφορές, μπορείτε να μας αποστείλετε ηλεκτρονικά το αίτημά σας.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να ενημερώνουμε τους παρόντες όρους χρήσης ανά διαστήματα, χωρίς προειδοποίηση.