Υπηρεσίες Καθαριότητας για οικίες & επαγγελματικούς χώρους

Γενικός Καθαρισμός
Βιολογικός Καθαρισμός
Απολύμανση
Απεντόμωση
Τα εξειδικευμένα συνεργεία μας, προσφέρουν πακέτα σε ανταγωνιστικές τιμές, για την οικεία ή τον επαγγελματικό σας χώρο.