Ανακαίνιση για ΑΜΕΑ και άτομα τρίτης ηλικίας

Ολική διαμόρφωση χώρων
WC – Είδη Υγιεινής
Αναβατόρια – Ανελκυστήρες

Ράμπες
Διακόπτες
Χειρολαβές
Οι ανάγκες κάθε ατόμου είναι διαφορετικές, το ίδιο και η λειτουργικότητά του.

Το περιβάλλον κάθε ατόμου πρέπει να είναι έτσι διαμορφωμένο, ώστε να εξασφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό η αυτοεξυπηρέτησή του και συνεπώς η λειτουργικότητα του.

Στόχος μας είναι, πρωτίστως, να εξασφαλίσουμε την ασφαλή μετακίνηση μέσα στο σπίτι και στη συνέχεια μία άνετη και λειτουργική διαβίωση, τόσο για χρήστες αμαξιδίων, όσο και για άτομα τρίτης ηλικίας.